Stiftelsen violin

Beviljade understöd och stipendier 2017

BILDKONST:  
Harju Henrik För byggandet av en flyttbar rum/installation i ödehus tema.
   
LITTERATUR:  
Arbetsgruppen för Tidskriften Såka För utgivning av Tidskriften Såka.
Granholm Ole Lokalhistoriskt litterärt arbete
Kust.kunta Länsirannikko - Förlagsandelslaget Västkusten För en tvåspråkig antologi om litteratur i Mellersta Österbotten
Sandbäck Alexandra för skapande och utgivning av "Ett hemman jag vill rädda - den österbottniska ödegården".
   
MUSIK:  
Con Brio Karleby Damkör r.f. För verksamheten under vårt 20:nde verksamhetsår.
Gamlakarleby Hornorkester r.f. För verksamheten 2017
Gamlakarleby Manskör Verksamheten 2017.
Karleby kammarkör Arrangemang inför körens 40-års jubileum
Kronoby Hornkapell rf Digitalisering av notarkiv
Kronoby Manskör r.f. Körens verksamhet år 2017
Kronoby Sångkör r.f. För konsertverksamhet
Gniders För att ordna konsert hösten 2017
Mittimillan rf. För körens verksamhet år 2017 som inbegriper deltagande i Vasa Körfestival och utvidgat samarbete med den danska kören Kolorit från Fredriksberg
Nedervetil Damkör Verksamheten 2017               
Nedervetil hornorkester Orkesterns 125-års jubileum
Nice Noise För medverkan i det specialskrivna oratoriet Skymning-Gryning. 
Remells Orkester r.f. Verksamheten 2017           
Småbönders Spelmanslag för verksamheten 2017
Tärjär Folk (före detta Mampa) Deltagande i musikaliska evenemang och införskaffning av instrument och tillbehör
Veteransångarna för musikalisk verksamhet under jubileumsåret
Vilja Vocals rf För verksamheten
Matikainen Eevalotta för fyra konserter under projektet Musik mitt i vardagen.
Åminne Ann-Sofie För musikarrangemang och uppträdanden vid fyra åldringshem
Scandinavian Bluesparty r.f Anordnande av Bluesparty festival 2017
Grisfest-kommittén Gris&Rockparty
Karlebynejdens Sång- och Musikförbund r.f. Verksamhet under 2017.
Nedervetil Ungdomsförening r.f. Musiktillfällen för ungdomar
Ågren Kenneth Välgörenhets dans/konsert på Jungsborg 8 April 2017
Arbetsgruppen Mylläri/Lindgren För en jazzig julskiva på svenska
Riippa Niklas/Riippa Jessica För konsertturne och cd inspelning.
Hagnäs Robert Inspelning av video
Hänninen Jukka Utgivning av egen CD skiva med egna låtar.
Grankvist Robin musikturne till äldreboenden i Terjärv och Kronoby
Föreningen Pensionärshemmet i Terjärv r.f. För de boendes rekreation
Terjärv Hembygdsförening r.f. Konsert: Tillsammans! 100 år av finländsk musik.
Karlebynejdens spelmansgille  för verksamheten, dvs att spela folkmusik, främst från Karlebynejden.
West Coast Kokkola Opera För Karleby Operasommar
   
TEATER:  
Barocco Boreale För turné med föreställningen ”I drottning Kristinas fotspår” – en dramatiserad barockkonsert. 
Krombi Tiaterförening r.f. Good Old Times
Barnhemsföreningen i Gamla Karleby r.f Teaterföreställningar för daghemsbarn
Anders Chydenius prästgårdsförening r.f. För verksamheten 2017, särskilt teater i Gkby
Småbönders Ungdomsförening Revy
Hjon Teatern För HjonTeaterns verksamhet
Karleby Ungdomsförening r.f. Uppförandet av pjäsen Ronja Rövardotter 
Torgare Sommarteater Torgare Sommarteater 2017
   
IDROTT:  
Gamlakarleby Bollklubb r.f. Jämlik fotboll
Gamlakarleby idrottsförening Redskap åt idrottare samt bidrag åt mindre bemedlade.
Gamlakarleby Segelförening r.f. GSF GSF ansöker om bidrag till seglingsskola för juniorer (7 - 15 år) under sommaren 2017.
Gamlakarleby Segelförening r.f. GSF GSF ansvarig arrangör av Haj FM 2017 och 2.4 mR NM i Karleby
Gymnastikföreningen Nordan r.f. Deltagande i VM gala i Helsingfors samt finansiering av hyror för vuxengrupper.
Hovsala Bollklubb Upprätthållande av fotbollsverksamheten.
IK Myran IK Myran damer
Idrottsföreningen Åsarna rf Utbilda ledare åt de yngre barnen samt koordinera träningarna åt dem
OK Terjärv  Jubileumsskrift
Renlund Rosa Deltar i Ypäjä Horse Show samt Helsinki Horse Show
WAU r.f. Avgiftsfri motionsverksamhet med låg tröskel för deltagande 
Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.  Friluftsdag för synskadade med upplevelsevandring och fågelskådning
Kokkolan ratsastajat- Gamlakarleby ryttare ry 1) För resekostn, byggandet av läktare samt materialkostnader vid dressyr/horsemanship klinik med en av landets främsta dressyr ryttare.  2) Resa till Powerpark Horse Show i augusti.
Kokkolan Uimaseura - Gamlakarleby Simsällskap r.f. Ordna träningsverksamhet för barn och ungdomar 2017.
Nedervetil Häst Vänner sommarläger med hästar för barn med special behov
Terjärv Ungdoms Sportklubb r.f. för juniorishockeyverksamhet i Terjärv under år 2017
   
UTBILDNING:  
Tiainen Tom Väggmålning "Finland 100 år" till trapphuset, Ådalens skola.
Vänelevshandledarteamet i Donnerska skolan Internationell konferens i Stockholm 8-9.5.2017 "World Anti-Bullying formum 2017"
Karleby svenska gymnasium teambyggardag för åk 1 i början av läsår 2017-18 med syftet att skolans nya studerande skall lära känna varandra bättre
Elevförbundet vid Kronoby Folkhögskola r.f. För att regissera musikteater tillsammans med tionde årets elever
Karleby svenska gymnasium Tutorverksamhet
Donnerska skolan Elevstipendier
Karleby svenska gymnasium Stipendier till studerande i KSG
Kronoby Gymnasium För stipendier.
Ådalens Skola  Elevstipendier
Nordiska Konstskolan  För anordnande av utställningar i Karleby under år 2017 
Ådalens skola/vänelevsverksamheten Vänelevsverksamheten åk 7-9
   
ÖVRIGA:  
Ahlsved Sixten Utställning i stadsbiblioteket i Karleby i april 2017 och för tillverkning av tavlorna.
Arbetsgruppen för historik över Tast m.fl. byar Utge en historik
Arbetsgruppen Svenska Veckan i Karlebynejden För att arrangera Svenska veckan 2017
Botnia 4H  Verksamhet för barn och unga i Kronoby kommun.
Bråtö byahemsförening r.f. Ungdomsverksamhet
Dialektens Vänner  Dokumentation av Karleby-Nedervetildialekten
ETT, utställningsteam (Hemming Renlund, Erik Engberg) Fotoutställning Finland 100 år, med temat vardagsliv i Karleby 1917-2017.
Finlands svenska taltidningsförening r.f. för produktion och utgivning av Österbottens Tidnings taltidning år 2017
Föreningen Kulturkarnevalen rf  för Kulturkarnevalen 2017 i Karleby 
Föreningen Pohjola-Norden i Karlebynejden r.f. Planering av Nordiska dagar i Karleby, för planering av staty av stadens grundare, för nordiska klubben för skolbarn och för skolbarnens bokpaket
Garantiföreningen för Framnäs r.f. Hålla igång föreningshuset Framnäs i Öja.
Jeussen byaråd Bildarkiv om byn.
Karleby 4H-klubb r.f. Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby 4H.
Karleby Marthaförening r.f. ”Glimtar från förr - Martha i skolan” - 4 lektioner med "glimtar från förr" för alla svenskspråkiga lågstadier i Karleby
Kokkolan Meripelastajat r.y.-Gamlakarleby Sjöräddare r.f. Skolning av ungdomar till kunskap på sjön samt möjliga sjöräddare.
Kronoby hembygdsförening för projektet Alla tiders mat
Kronoby Pensionärer r.f. Treföreningsfest.
Kronoby Ungdoms och Nykterhetsförening r.f. för verksamheten
Luckan i Karleby/KulturÖsterbotten SÖFUK för Luckan i Karlebys fortsatta verksamhet och utveckling 
Långö Byagille r.f. Öja by är Årets Världsby 2017 och i juli skall Långö Byagille rf ordna Världsbydagar med temat hav och skärgård.
Merjärv Byahemsförening r.f. Verksamhetsbidrag.
Nedervetil Hembygdsförening r.f. För kultur-, hembygds- och museiverksamhet
Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f Scoutverksamhet i Nedervetil
Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f. Offentliga tillställningar under året
Scoutkåren Brobyggarna r.f. Scoutverksamhet.
Spejarna i Gamlakarleby r.f. Scoutverksamhet i Karleby.
Svenska Daghemmet 110 åriga barnträdgården firar 100 åringen Finland
Sällskapsklubben i Gamlakarleby r.f. För verksamheten
Terjärv Hembygdsförening rf För verksamheten.
Vinterdans i Karleby-Kokkolan Talvitanssit r.f. Att arrangera OPEN STAGE 2018- evenemanget med tillhörande verkstäder i februari 2018
Öja Hembygdsförening r.f. Verksamheten.
Öja Sjöscouter r.f Till föreningens verksamhet
   
UNDERFONDERNA:  
   
Lektor Jeanette Slottes Minnesfond  
Svenska modersmålet  
   
Mona-Lisa Pursiainen  
Gamlakarleby Idrottsförening r.f. Kvinnlig idrottare
   
AV:s - Fond  
Chydenius skola Stipendium
Renlunds skola Stipendium
Karleby svenska högstadium Stipendium
Karleby svenska gymnasium Stipendium
G:by svenska barnträdgårdsförening Understöd
Vi Neristassbor Understöd
Lucia Understöd
   
   
ÖB:s Jubilumsfond  
Lars Strang  
   
Ester Kallis Minnesfond  
Emeliehemmet Understöd för de boendes rekreation
   
Dolly Savelas Minnesfond  
Emeliehemmet Understöd för de boendes rekreation
   
Stefan Holmqvists Minnesfond  
KUF  
   
Kulturpriset  
Christer Forsström