Stiftelsen violin

Donera

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s. grundades i nuvarande form år 1965. Förutom sitt grundkapital har stiftelsen 8 underfonder. År 2006 erhöll stiftelsen som donation Arbetets Vänner i Gamla Karlebys minnesfond, som är störst av underfonderna med ett kapital på över 90.000 €. Avkastningen från en fond delas ut enligt stiftelsens stadgar, eller till ändamål som donatorn kan bestämma.

Stiftelsen tar gärna emot nya donationer. I alla frågor som berör donationer, gåvor eller uppgörande av testamenten kan man kontakta stiftelsen. Stiftelsen kan gratis bistå med juridisk hjälp i donations- och testamentsfrågor. Man kan när som helst kontakta stiftelsens styrelse.


Ralf Jansson
Tel. 044 016 0065
ralf.jansson@ahlskog-holding.fi

Eller någon annan styrelsemedlem.