Ansökningstiden är över

Tack för alla ansökningar! Beviljade bidrag meddelas senare.

stiftelsen i siffror

120 st.
Bidrag beviljades (2023)
162 175 €
Delades ut i bidrag (2023)
108 006 €
Delades ut i bidrag (2022)

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.

om stiftelsen
dataskyddsbeskrivning
Kontakta oss

Följ oss på sociala medier

Facebook
© 2024 Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.