Beviljade bidrag

Årets beviljade bidrag har utdelats vid ceremonin som hölls vid Chydenius skola under våren.

Tidigare beviljade bidrag

2023

Bildkonst

 • Arbetsgruppen "Kvinnliga konstnärer i Karleby" (Kaija Jestoi, Timo Karkia, Kauko Kivilehto, Jarmo Nissi, Sirpa-Liisa Myllymäki)
 • Art by Jasmine Broman
 • Tom Tiainen
 • Nedervetil Konstförening rf
 • Henrik Harju
 • Owe Åsvik
 • Forsblom Maria

Idrott

 • Gamlakarleby Idrottsförening r.f.
 • Terjärv Ungdoms Sportklubb rf.
 • Gymnastikföreningen Nordan rf.
 • Folkhälsan i Kronoby r.f
 • Idrottsklubben Kronan
 • Hovsala Bollklubb rf.
 • IF Åsarna rf
 • Patrik Slotte/Kronoby konstis

Litteratur

 • Alex Fröjdö
 • Krister Lillas
 • Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
 • Ulrika Hansson
 • Idrottsklubben Myran r.f.
 • Gamlakarleby Bollklubb rf
 • Dialektens Vänner goes Asterix
 • Öja Jaktklubb o. Naturvårdsförening r.f.
 • Nedervetil hembygdsförening

Musik

 • Stensöta
 • Kronoby sångkör r.f.
 • Småbönders spelmanslag
 • Terjärv Big Band
 • Kören Nice Noise r.f.
 • Kronoby sångkör r.f.
 • Con Brio Karleby Damkör rf
 • Kusinerna Riippa
 • Vilja Vocals rf
 • Karlebynejdens sång- och musikförbund
 • Kronoby Marthaförening rf
 • Remells Orkester r.f.
 • Kulturgaraget rf
 • Arbetsgruppen Villoveega
 • Bertel Bäck
 • Vokalgruppen Aglepta r.f.
 • Nedervetil Hornorkester rf
 • Henrik Hagnäs
 • Norrby byagård r.f.
 • Karleby Kammarkör
 • Martin Söderbacka
 • Eevalotta Matikainen
 • Joel Åman
 • Nedervetil Damkörsförening r.f
 • Joanna Hanhikoski

Teater

 • Småbönders ungdomsförening
 • Karleby ungdomsförening r.f.
 • Folkhälsan i Nedervetil
 • Terjärv Hem och Skola r.f.
 • Thomas Krantz
 • DUV i Karlebynejden rf

Utbildning

 • Donnerska skolan
 • Donnerska skolan, vänelevsverksamheten
 • Ådalens skola
 • Ådalens skola, vänelevsverksamheten
 • Kronoby gymnasium
 • Kronoby gymnasium
 • Gamlakarleby Lions
 • Föräldraföreningen för Chydenius Skola

Övriga

 • Övriga
 • Sundstrandens båthus r.f.
 • Karleby 4H-klubb r.f
 • Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf.
 • Milka Mattila (Karleby svenska gymnasium)
 • Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f.
 • Åsa Blomstedt
 • Specialbyrå för Lokalhistorisk Forskning SLF ry
 • Såka Ungdomsförening
 • Karleby marthaförening r.f.
 • Bråtö byahemsförening
 • Karleby svenska gymnasium
 • Terjärv Hembygdsförening r.f
 • Garantiföreningen för Framnäs rf
 • Spejarna i Gamlakarleby
 • Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.
 • Arbetsgruppen Backstage med Backmans
 • Chydenius Förskola
 • Kronoby Pensionärsförening
 • Stiftelsen Torgare r.s
 • Nedervetil Häst Vänner
 • Finlands svenska taltidningsförening
 • Gamlakarleby Lions
 • Nedervetil Ungdomsförening r.f.
 • Alina Rasmus
 • Arbetsgruppen Esko, Seija och Peter Johnson samt Agneta Ranta
 • Föreningen Svenfors Båtvarv rf.
 • Centtis Hem- och skolaförening rf
 • Krister Björk - Jolin Slotte
 • Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f.
 • Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f.
 • Nedervetil Pensionärsklubb r. f.
 • Arbetsgruppen för evenemangsveckan Tärjäviko
 • Kortjärvi Byagårdsförening r.f.
 • Scoutkåren Brobyggarna r.f.
 • Öja Hembygdsförening rf
 • Arbetsgrupp för gemensamt scoutläger
 • Museiklubben i Kronoby
 • Botnia 4h
 • Långö Byagille rf
 • Linda Boberg-Santala
 • Arbetsgruppen för Öja Nattvandring
 • Svenska Daghemmet

Underfonderna

 • Lektor Jeanette Slottes minnesfond
 • Gamlakarleby Idrottsförening r.f., Mona-Lisa
 • Chydenius skola, AV
 • Renlunds skola, AV
 • Donnerska skolan, AV
 • Karleby svenska gymnasium, AV
 • G:by svenska barnträdgårdsförening, AV
 • Vi Neristassbor, AV
 • Lucia, AV
 • Möteskostnader
 • ÖB:s Jubilumsfond
 • Emeliehemmet, Ester Kallis
 • Emeliehemmet, Dolly Savela
 • KUF, Stefan Holmqvist
 • De Gamlas Hem
 • Kokkolan Automyyjät/Bilförsäljarna
 • Karleby Svenska Gymnasium, 100-år
 • Kronoby Gymnasium, 100-år

Kulturpriset

 • Gymnastikföreningen Nordan r.f.
2022

Bildkonst

 • Jan Björk: För att ge ut naturfotoboken 50 x samt två tavelutställningar.
 • Owe Åsvik: Arbete inom bildkonst.
 • Sixten Ahlsved: För utställning på Tankar.

Idrott

 • Hovsala Bollklubb rf.: Ge barnen möjlighet att spela fotboll.
 • Gamlakarleby Idrottsförening: För att förnya medlemsregistret.
 • Gymnastikföreningen Nordan r.f: Sommarläger 2022, vårfest, kläder till jubileum.
 • Terjärv Ungdoms Sportklubb rf: Utvecklande av verksamheten.
 • Nedervetil Häst Vänner: Utveckla hästaktiviteterna för barn och unga.
 • IK Myran: För verksamheten.
 • Gamlakarleby Bollklubb r.f.: Stöd för att driva föreningens verksamhet.
 • IF Åsarna rf: Projekt - Barn och unga i rörelse 2022. Let's get moving.

Litteratur

 • Jessica Riippa: För en designbok om keramikern Rakel Bäck- Usvaala från Kronoby.
 • Anni Saari (och Merja Kivineva, Hannu Kippo, Mia Myllymäki): Författarbesök på Central Österbottens bokmässa.
 • Linnusperä-Ventus byalag: Utgivning av en bok med fotografier samt personalia och anekdoter från Linnusperä by från 1850-talet framåt.
 • Påras byaforskare: Tryckning av boken; Liv och leverne i Påras by på 1900-talet.
 • Harriet Jossfolk-Furu: För att samla seniorernas historier om Karlebynejden
 • GSF: 150 års historik.

Musik

 • Henry Lindell: Verksamhetsbidrag, anordnande och dokumentation av konserter.
 • Johan Emet: Studioinspelnings- och formgivningsutgifter
 • Smäbönders Spelmanslag: Veksamheten
 • Jasmine Broman: Svenskspråkiga konserter
 • Kören Nice Noise r.f.: Körens verksamhet
 • The Haralds: Studioinspelning av 10 egna låtar till syskonbandet The Haralds debutalbum ”Memories”.
 • Martin Söderbacka: För konsertserien; Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården" sommaren 2022
 • Karlebynejdens sång- och musikförbund: Dirigent- och musikerarvoden för sångfesten i Helsingfors 9-13.6 2022.
 • Pensionärskören Vi Norrifrån: Arvode till ackompanjatör.
 • Kronoby sångkör r.f.: Projektet Franz Schuberts; Tyska mässan.
 • Niklas Riippa: För inspelning, utgivning och komponera egen musik.
 • Karlebynejdens Spelmansgille: För verksamheten
 • Kronoby Hornkapell rf: För verksamheten
 • Norrby byagård r.f.: Arrangemang av allsångskväll vid byagården i Norrby, Nedervetil
 • Karleby Kammarkör: Verksamheten under år 2022.
 • Linda och Tomas Hellqvist: Framträdandanden på temat ”i Tottas fotspår”.
 • Kokkolan Talviharmonikka ry: Skolkonserter i Karleby till svenskspråkiga elever.
 • Nedervetil Damkörsförening r.f Ordförande Heidi Store- Kaitfors: För verksamheten.
 • Remells Orkester r.f.: För verksamheten.
 • Eevalotta Matikainen: För fortsättning på projektet ”Jazz för barn” i form av en skolturné i Karleby och Kronoby år 2022.
 • Rödsö-Palo Byalag rf: Musiklektioner för barn på svenska.
 • Arbetsgruppen Kertsi i Karlebynejden (Pia Leinonen, Noora Kataja, Jennifer Markin och Aleksi Mattila): För att arrangera “Låtskrivarkvällar i Karleby” musikevenemangserien i Karleby i 2022
 • Vokalgruppen Aglepta r.f.: Verksamheten 2022
 • Jonathan Bäckström: För jazzkonserter i Mellersta Österbotten.
 • Herman Hagnäs: Planering av humorturné på Karlebydialekt.
 • Henrik Hagnäs: Främja svenska kulturen för ungdomar i Karleby

Teater

 • Terjärv Ungdomsförening rf.: Finansiering för föreningens revy- och teaterverksamhet.
 • Karleby ungdomsförening r.f.: Källarteaterverksamhet.
 • DUV Karlebynejden rf: Teater för personer med funktionsnedsättning.
 • Folkhälsan i Nedervetil: Barnteater
 • Stiftelsen Torgare r.s: För uppsättning av sommarteater vid Torgare i Kronoby.
 • Scenkonsföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan: För Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet i Karlebynejden i 2022.

Utbildning

 • Donnerska skolan, vänelevsverksamheten: Vänelevsverksamheten i Donnerska skolan läsåret 2022-2023.
 • Donnerska skolan: Penningstipendier på våravslutningen.
 • Karleby svenska gymnasium: Tutorutbildning och tutorverksamhet för läsåret 2022-2023.
 • Karleby svenska gymnasium: Stipendier till studeranden.
 • Ådalens skola. Vänelevsverksamhet: För att verkställa projekt inom vänelevsverksamheten.
 • Ådalens skola: Elevstipendier
 • Kronoby gymnasium (tutorverksamhet): Ansöker om medel för tutorverksamhet vid Kronoby gymnasium.
 • Kronoby gymnasium Viola Storbacka: För stipendier

Övriga

 • KulturÖsterbotten/ Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur: Luckans verksamhet för det svenska i Karleby
 • Karleby 4H-klubb r.f: Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby.
 • Scoutkåren Brobyggarna r.f.: Scoutverksamhet
 • Bråtö Byahemsförening: Ungdomsverksamhet
 • Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf.: För verksamheten
 • Dialektens Vänner: För dokumentering av handskrivna tidningar.
 • Kortjärvi Byagårdsförening r.f.: Upprätthållande av ungdomsutrymme i byagården.
 • Karleby marthaförening r.f.: Guidade kulturvandringar i stadens parker och muséer.
 • Gamlakarleby Åldringsvänner rf: Boendens rekreation
 • Terjärv Hembygdsförening r.f: Verksamhet
 • Garantiföreningen för Framnäs rf: Upprätthålla ungdomslokalen i Öja.
 • Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f.: Scoutverksamhet i Nedervetil, verksamhetsåret 2022.
 • Kulturgaraget rf: Svenskspråkiga podcasts.
 • Svenska Daghemmet: Fira stadens äldsta daghem samt delta i kulturella evenemang.
 • Finlands svenska taltidningsförening r.f.: För produktion och utgivning av Österbottens Tidning som taltidning till synskadade
 • Föreningen för vinterdans i Karleby rf.: Produktion av danskonst
 • Öja Nattvandring: Arrangering av evenemanget Öja Nattvandring 14.5.2022.
 • Långö Byagille rf: Utveckling av miljön i Öja Fiskarby.
 • Såka Undgomsförening r.f.: Främja och upprätthålla gemenskapen mellan byns ungdomar.
 • Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.: Kulturdag i Karleby för synskadade.
 • Föreningen Svenfors båtvarv rf.: Renovering av båtvarvets grund.
 • Aron Wistbacka: Småbönders ungdomsförenings revy/sommarteater 2022.
 • Arbetsgruppen Krister Björk-Jolin Slotte. Utgivande av 100-års historik för svenskspråkig scoutverksamhet (Spejarna i Gamlakarleby r.f.).
 • Anders Chydenius Prästgårdförening rf. För föreningens verksamhet.
 • Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening: Ungdomsokalen, ersättning före ledare och materialinköp
 • Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f.: Utvecklandet av verksamheten
 • Kronoby hembygdsförening r.f.: För att ordna en konsert med Ratatosk.
 • Arbetsgruppen bakom Släkt och Hävd: För utgivning av Släkt och Hävd nr 53.
 • Merjärv byahemsföening rf.: Mångsidig verksamhet för både äldre och yngre.
 • Nedervetil Ungdomsförening r.f.: Evenemang i höst
 • Pohjola-Norden i Karlebynejden rf: För arrangerande av seminarie och för att främja intresse för nordisk kultur
 • Kristina Klingenberg: Konserter och andra kulturella evenemang på Tankar.
 • GIF Öjakretsen: Byggande av ny simhoppställning vid Gäddviken i Öja.
 • Botnia 4h: Anställande av ungdomar.
 • Nedervetil hembygdsförening: Förverkligande av Nedervetilvecka 2022.

Underfonderna

 • Lektor Jeanette Slottes minnesfond: Delas ut på studentdimissionen vid Karleby svenska gymnasium.
 • Mona-Lisa Pursiainens minnesfond: Gamlakarleby Idrottsförening r.f., kvinnlig idrottare.
 • Arbetets Vänner underfond: Chydenius skola
 • Arbetets Vänner underfond: Renlunds skola
 • Arbetets Vänner underfond: Karleby svenska högstadium / Donnerska skolan
 • Arbetets Vänner underfond: Karleby svenska gymnasium
 • Arbetets Vänner underfond: G:ky svenska barnträdgårdsförening
 • Arbetets Vänner underfond: Vi Neristassbor
 • Arbetets Vänner underfond: Lucia
 • ÖB:s Jubilumsfond: Litteratur: Linnusperä-Ventus byalag
 • Ester Kallis minnesfond: Emeliehemmet, för boendes rekreation
 • Dolly Savelas minnesfond: Emeliehemmet, för boendes rekreation
 • Stefan Holmqvists minnesfond: Karleby Ungdomsförening r.f.
 • De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f.: De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f.
 • Karleby Bilförsäljare: Bilmekaniker studerande
 • 100-årsfonden vid GSSL: Karleby Svenska Gymnasium
 • 100-årsfonden vid GSSL: Kronoby Gymnasium

Ansökningstiden öppnas i Januari 2024

Just nu tar vi inte emot nya ansökningar. Men vi hoppas du kommer tillbaka i Januari då ansökningsfönstret öppnas igen! Under tiden kan du bekanta dig med ansökningsprocessen eller kontakta oss vid eventuella frågor.

Läs mer om stipender och understöd

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.

om stiftelsen
dataskyddsbeskrivning
Kontakta oss

Följ oss på sociala medier

Facebook
© 2023 Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.