Beviljade bidrag

Utdelningen 2023 hölls på våren vid Chydenius skola.

Tidigare beviljade bidrag

2023

Bildkonst

 • Arbetsgruppen "Kvinnliga konstnärer i Karleby" (Kaija Jestoi, Timo Karkia, Kauko Kivilehto, Jarmo Nissi, Sirpa-Liisa Myllymäki)
 • Art by Jasmine Broman
 • Tom Tiainen
 • Nedervetil Konstförening rf
 • Henrik Harju
 • Owe Åsvik
 • Forsblom Maria

Idrott

 • Gamlakarleby Idrottsförening r.f.
 • Terjärv Ungdoms Sportklubb rf.
 • Gymnastikföreningen Nordan rf.
 • Folkhälsan i Kronoby r.f
 • Idrottsklubben Kronan
 • Hovsala Bollklubb rf.
 • IF Åsarna rf
 • Patrik Slotte/Kronoby konstis

Litteratur

 • Alex Fröjdö
 • Krister Lillas
 • Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
 • Ulrika Hansson
 • Idrottsklubben Myran r.f.
 • Gamlakarleby Bollklubb rf
 • Dialektens Vänner goes Asterix
 • Öja Jaktklubb o. Naturvårdsförening r.f.
 • Nedervetil hembygdsförening

Musik

 • Stensöta
 • Kronoby sångkör r.f.
 • Småbönders spelmanslag
 • Terjärv Big Band
 • Kören Nice Noise r.f.
 • Kronoby sångkör r.f.
 • Con Brio Karleby Damkör rf
 • Kusinerna Riippa
 • Vilja Vocals rf
 • Karlebynejdens sång- och musikförbund
 • Kronoby Marthaförening rf
 • Remells Orkester r.f.
 • Kulturgaraget rf
 • Arbetsgruppen Villoveega
 • Bertel Bäck
 • Vokalgruppen Aglepta r.f.
 • Nedervetil Hornorkester rf
 • Henrik Hagnäs
 • Norrby byagård r.f.
 • Karleby Kammarkör
 • Martin Söderbacka
 • Eevalotta Matikainen
 • Joel Åman
 • Nedervetil Damkörsförening r.f
 • Joanna Hanhikoski

Teater

 • Småbönders ungdomsförening
 • Karleby ungdomsförening r.f.
 • Folkhälsan i Nedervetil
 • Terjärv Hem och Skola r.f.
 • Thomas Krantz
 • DUV i Karlebynejden rf

Utbildning

 • Donnerska skolan
 • Donnerska skolan, vänelevsverksamheten
 • Ådalens skola
 • Ådalens skola, vänelevsverksamheten
 • Kronoby gymnasium
 • Kronoby gymnasium
 • Gamlakarleby Lions
 • Föräldraföreningen för Chydenius Skola

Övriga

 • Övriga
 • Sundstrandens båthus r.f.
 • Karleby 4H-klubb r.f
 • Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf.
 • Milka Mattila (Karleby svenska gymnasium)
 • Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f.
 • Åsa Blomstedt
 • Specialbyrå för Lokalhistorisk Forskning SLF ry
 • Såka Ungdomsförening
 • Karleby marthaförening r.f.
 • Bråtö byahemsförening
 • Karleby svenska gymnasium
 • Terjärv Hembygdsförening r.f
 • Garantiföreningen för Framnäs rf
 • Spejarna i Gamlakarleby
 • Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.
 • Arbetsgruppen Backstage med Backmans
 • Chydenius Förskola
 • Kronoby Pensionärsförening
 • Stiftelsen Torgare r.s
 • Nedervetil Häst Vänner
 • Finlands svenska taltidningsförening
 • Gamlakarleby Lions
 • Nedervetil Ungdomsförening r.f.
 • Alina Rasmus
 • Arbetsgruppen Esko, Seija och Peter Johnson samt Agneta Ranta
 • Föreningen Svenfors Båtvarv rf.
 • Centtis Hem- och skolaförening rf
 • Krister Björk - Jolin Slotte
 • Anders Chydenius Prästgårdsförening r.f.
 • Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f.
 • Nedervetil Pensionärsklubb r. f.
 • Arbetsgruppen för evenemangsveckan Tärjäviko
 • Kortjärvi Byagårdsförening r.f.
 • Scoutkåren Brobyggarna r.f.
 • Öja Hembygdsförening rf
 • Arbetsgrupp för gemensamt scoutläger
 • Museiklubben i Kronoby
 • Botnia 4h
 • Långö Byagille rf
 • Linda Boberg-Santala
 • Arbetsgruppen för Öja Nattvandring
 • Svenska Daghemmet

Underfonderna

 • Lektor Jeanette Slottes minnesfond
 • Gamlakarleby Idrottsförening r.f., Mona-Lisa
 • Chydenius skola, AV
 • Renlunds skola, AV
 • Donnerska skolan, AV
 • Karleby svenska gymnasium, AV
 • G:by svenska barnträdgårdsförening, AV
 • Vi Neristassbor, AV
 • Lucia, AV
 • Möteskostnader
 • ÖB:s Jubilumsfond
 • Emeliehemmet, Ester Kallis
 • Emeliehemmet, Dolly Savela
 • KUF, Stefan Holmqvist
 • De Gamlas Hem
 • Kokkolan Automyyjät/Bilförsäljarna
 • Karleby Svenska Gymnasium, 100-år
 • Kronoby Gymnasium, 100-år

Kulturpriset

 • Gymnastikföreningen Nordan r.f.
2022

Bildkonst

 • Jan Björk: För att ge ut naturfotoboken 50 x samt två tavelutställningar.
 • Owe Åsvik: Arbete inom bildkonst.
 • Sixten Ahlsved: För utställning på Tankar.

Idrott

 • Hovsala Bollklubb rf.: Ge barnen möjlighet att spela fotboll.
 • Gamlakarleby Idrottsförening: För att förnya medlemsregistret.
 • Gymnastikföreningen Nordan r.f: Sommarläger 2022, vårfest, kläder till jubileum.
 • Terjärv Ungdoms Sportklubb rf: Utvecklande av verksamheten.
 • Nedervetil Häst Vänner: Utveckla hästaktiviteterna för barn och unga.
 • IK Myran: För verksamheten.
 • Gamlakarleby Bollklubb r.f.: Stöd för att driva föreningens verksamhet.
 • IF Åsarna rf: Projekt - Barn och unga i rörelse 2022. Let's get moving.

Litteratur

 • Jessica Riippa: För en designbok om keramikern Rakel Bäck- Usvaala från Kronoby.
 • Anni Saari (och Merja Kivineva, Hannu Kippo, Mia Myllymäki): Författarbesök på Central Österbottens bokmässa.
 • Linnusperä-Ventus byalag: Utgivning av en bok med fotografier samt personalia och anekdoter från Linnusperä by från 1850-talet framåt.
 • Påras byaforskare: Tryckning av boken; Liv och leverne i Påras by på 1900-talet.
 • Harriet Jossfolk-Furu: För att samla seniorernas historier om Karlebynejden
 • GSF: 150 års historik.

Musik

 • Henry Lindell: Verksamhetsbidrag, anordnande och dokumentation av konserter.
 • Johan Emet: Studioinspelnings- och formgivningsutgifter
 • Smäbönders Spelmanslag: Veksamheten
 • Jasmine Broman: Svenskspråkiga konserter
 • Kören Nice Noise r.f.: Körens verksamhet
 • The Haralds: Studioinspelning av 10 egna låtar till syskonbandet The Haralds debutalbum ”Memories”.
 • Martin Söderbacka: För konsertserien; Trädgårdsjazz vid Kronofogdegården" sommaren 2022
 • Karlebynejdens sång- och musikförbund: Dirigent- och musikerarvoden för sångfesten i Helsingfors 9-13.6 2022.
 • Pensionärskören Vi Norrifrån: Arvode till ackompanjatör.
 • Kronoby sångkör r.f.: Projektet Franz Schuberts; Tyska mässan.
 • Niklas Riippa: För inspelning, utgivning och komponera egen musik.
 • Karlebynejdens Spelmansgille: För verksamheten
 • Kronoby Hornkapell rf: För verksamheten
 • Norrby byagård r.f.: Arrangemang av allsångskväll vid byagården i Norrby, Nedervetil
 • Karleby Kammarkör: Verksamheten under år 2022.
 • Linda och Tomas Hellqvist: Framträdandanden på temat ”i Tottas fotspår”.
 • Kokkolan Talviharmonikka ry: Skolkonserter i Karleby till svenskspråkiga elever.
 • Nedervetil Damkörsförening r.f Ordförande Heidi Store- Kaitfors: För verksamheten.
 • Remells Orkester r.f.: För verksamheten.
 • Eevalotta Matikainen: För fortsättning på projektet ”Jazz för barn” i form av en skolturné i Karleby och Kronoby år 2022.
 • Rödsö-Palo Byalag rf: Musiklektioner för barn på svenska.
 • Arbetsgruppen Kertsi i Karlebynejden (Pia Leinonen, Noora Kataja, Jennifer Markin och Aleksi Mattila): För att arrangera “Låtskrivarkvällar i Karleby” musikevenemangserien i Karleby i 2022
 • Vokalgruppen Aglepta r.f.: Verksamheten 2022
 • Jonathan Bäckström: För jazzkonserter i Mellersta Österbotten.
 • Herman Hagnäs: Planering av humorturné på Karlebydialekt.
 • Henrik Hagnäs: Främja svenska kulturen för ungdomar i Karleby

Teater

 • Terjärv Ungdomsförening rf.: Finansiering för föreningens revy- och teaterverksamhet.
 • Karleby ungdomsförening r.f.: Källarteaterverksamhet.
 • DUV Karlebynejden rf: Teater för personer med funktionsnedsättning.
 • Folkhälsan i Nedervetil: Barnteater
 • Stiftelsen Torgare r.s: För uppsättning av sommarteater vid Torgare i Kronoby.
 • Scenkonsföreningen Spel rf/ Den Klingande Grodan: För Den Klingande Grodans barnteaterverksamhet i Karlebynejden i 2022.

Utbildning

 • Donnerska skolan, vänelevsverksamheten: Vänelevsverksamheten i Donnerska skolan läsåret 2022-2023.
 • Donnerska skolan: Penningstipendier på våravslutningen.
 • Karleby svenska gymnasium: Tutorutbildning och tutorverksamhet för läsåret 2022-2023.
 • Karleby svenska gymnasium: Stipendier till studeranden.
 • Ådalens skola. Vänelevsverksamhet: För att verkställa projekt inom vänelevsverksamheten.
 • Ådalens skola: Elevstipendier
 • Kronoby gymnasium (tutorverksamhet): Ansöker om medel för tutorverksamhet vid Kronoby gymnasium.
 • Kronoby gymnasium Viola Storbacka: För stipendier

Övriga

 • KulturÖsterbotten/ Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur: Luckans verksamhet för det svenska i Karleby
 • Karleby 4H-klubb r.f: Möjliggöra verksamheten för barn och ungdomar i Karleby.
 • Scoutkåren Brobyggarna r.f.: Scoutverksamhet
 • Bråtö Byahemsförening: Ungdomsverksamhet
 • Sällskapsklubben i Gamlakarleby rf.: För verksamheten
 • Dialektens Vänner: För dokumentering av handskrivna tidningar.
 • Kortjärvi Byagårdsförening r.f.: Upprätthållande av ungdomsutrymme i byagården.
 • Karleby marthaförening r.f.: Guidade kulturvandringar i stadens parker och muséer.
 • Gamlakarleby Åldringsvänner rf: Boendens rekreation
 • Terjärv Hembygdsförening r.f: Verksamhet
 • Garantiföreningen för Framnäs rf: Upprätthålla ungdomslokalen i Öja.
 • Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f.: Scoutverksamhet i Nedervetil, verksamhetsåret 2022.
 • Kulturgaraget rf: Svenskspråkiga podcasts.
 • Svenska Daghemmet: Fira stadens äldsta daghem samt delta i kulturella evenemang.
 • Finlands svenska taltidningsförening r.f.: För produktion och utgivning av Österbottens Tidning som taltidning till synskadade
 • Föreningen för vinterdans i Karleby rf.: Produktion av danskonst
 • Öja Nattvandring: Arrangering av evenemanget Öja Nattvandring 14.5.2022.
 • Långö Byagille rf: Utveckling av miljön i Öja Fiskarby.
 • Såka Undgomsförening r.f.: Främja och upprätthålla gemenskapen mellan byns ungdomar.
 • Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f.: Kulturdag i Karleby för synskadade.
 • Föreningen Svenfors båtvarv rf.: Renovering av båtvarvets grund.
 • Aron Wistbacka: Småbönders ungdomsförenings revy/sommarteater 2022.
 • Arbetsgruppen Krister Björk-Jolin Slotte. Utgivande av 100-års historik för svenskspråkig scoutverksamhet (Spejarna i Gamlakarleby r.f.).
 • Anders Chydenius Prästgårdförening rf. För föreningens verksamhet.
 • Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening: Ungdomsokalen, ersättning före ledare och materialinköp
 • Pensionärsföreningen Vi Norrifrån r.f.: Utvecklandet av verksamheten
 • Kronoby hembygdsförening r.f.: För att ordna en konsert med Ratatosk.
 • Arbetsgruppen bakom Släkt och Hävd: För utgivning av Släkt och Hävd nr 53.
 • Merjärv byahemsföening rf.: Mångsidig verksamhet för både äldre och yngre.
 • Nedervetil Ungdomsförening r.f.: Evenemang i höst
 • Pohjola-Norden i Karlebynejden rf: För arrangerande av seminarie och för att främja intresse för nordisk kultur
 • Kristina Klingenberg: Konserter och andra kulturella evenemang på Tankar.
 • GIF Öjakretsen: Byggande av ny simhoppställning vid Gäddviken i Öja.
 • Botnia 4h: Anställande av ungdomar.
 • Nedervetil hembygdsförening: Förverkligande av Nedervetilvecka 2022.

Underfonderna

 • Lektor Jeanette Slottes minnesfond: Delas ut på studentdimissionen vid Karleby svenska gymnasium.
 • Mona-Lisa Pursiainens minnesfond: Gamlakarleby Idrottsförening r.f., kvinnlig idrottare.
 • Arbetets Vänner underfond: Chydenius skola
 • Arbetets Vänner underfond: Renlunds skola
 • Arbetets Vänner underfond: Karleby svenska högstadium / Donnerska skolan
 • Arbetets Vänner underfond: Karleby svenska gymnasium
 • Arbetets Vänner underfond: G:ky svenska barnträdgårdsförening
 • Arbetets Vänner underfond: Vi Neristassbor
 • Arbetets Vänner underfond: Lucia
 • ÖB:s Jubilumsfond: Litteratur: Linnusperä-Ventus byalag
 • Ester Kallis minnesfond: Emeliehemmet, för boendes rekreation
 • Dolly Savelas minnesfond: Emeliehemmet, för boendes rekreation
 • Stefan Holmqvists minnesfond: Karleby Ungdomsförening r.f.
 • De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f.: De Gamlas Hem i Gamlakarleby r.f.
 • Karleby Bilförsäljare: Bilmekaniker studerande
 • 100-årsfonden vid GSSL: Karleby Svenska Gymnasium
 • 100-årsfonden vid GSSL: Kronoby Gymnasium

Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.

om stiftelsen
dataskyddsbeskrivning
Kontakta oss

Följ oss på sociala medier

Facebook
© 2024 Stiftelsen Kulturfonden för Gamlakarlebynejden r.s.